Czeki rozrachunkowe

Bank może potwierdzić czek niezupełny, który nie zawiera wszystkich elementów, np. daty wystawienia czeku. Wówczas klauzula potwierdzenia brzmi: ,,Czek ten potwierdzamy do kwoty 100 000 000 (słownie sto milionów złotych) z możliwością zrealizowania w terminie 30 dni od daty potwierdzenia czeku”. Kwotę, na jaką czek został potwierdzony, bank blokuje na rachunku wystawcy czeku w dniu dokonania potwierdzenia. Potwierdzenie czeku jest ważne 30 dni od daty potwierdzenia, przy zachowaniu 10-dniowego terminu ważności czeku.

Czeki rozrachunkowe mogą być użyte do regulowania wszystkich rodzajów długów. Potwierdzone czeki rozrachunkowe bywają wystawiane na wyższe kwoty, często dla płatności zamiejscowych, dokonywanych bezpośrednio przy odbiorze świadczeń. Gwarantują one bezpieczeństwo przewozu środków pieniężnych, a wierzycielowi natychmiastową zapłatę. W przyszłości powstanie możliwość realizowania czeków przy użyciu techniki elektronicznej i teletransmisji. Informatyzacja operacji bankowych pozwoli na znaczne rozszerzenie tej metody zapłaty bezgotówkowej. Czeki będą wówczas przedstawiane do realizacji w każdej placówce bankowej włączonej w system teletransmisji.

Banki mające uprawnienia do wykonywania operacji dewizowych14 skupują i sprzedają czeki podróżnicze (travellers cheques). Czeki podróżnicze znajdują zastosowanie głównie w ruchu turystycznym do regulowania drobnych płatności. Są one emitowane przez banki, instytucje finansowe, a także przez większe biura turystyczne. Poszczególne czeki są emitowane na okrągłe kwoty o różnym nominale, które są na nich wydrukowane, tak jak cała treść czeku. Są one skupowane nie tylko przez banki, ale przyjmują je również biura turystyczne, hotele i inne przedsiębiorstwa usługowe, które z kolei odstępują je bankom krajowym. Banki rozliczają się ostatecznie z instytucjami zobowiązanymi do wykupienia tych czeków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>