Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej – dlaczego warto się o nie starać ? – działalność gospodarcza szczecin

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej są na pewno jedną z najbardziej atrakcyjnych form wsparcia dla nowych przedsiębiorstw. Każdy początkujący przedsiębiorca ma więc niezwykłą szansę na zdobycie kapitału na rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej i na pewno warto skorzystać z tej możliwości , gdyż w porównaniu z innymi formami wsparcia dla nowo powstałych incjatyw , są to bez wątpienia najłatwiejsze do zdobycia pieniądze jakie tylko można sobie wyobrazić. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia maksymalna forma wsparcia dla osób starających się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw , co na dziś dzień daje sumę mniej więcej dwudziestu pięciu tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę skalę trudności jeśli chodzi o zdobycie tych środków jest to na pewno atrakcyjna perspektywa dla wszystkich osób które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. W niektórych województwach co prawda można się jeszcze starać o środki z działania 6.2 czyli z Unii Europejskiej , jednak skala trudności oraz formalności któe musimy spełnić plus dodatkowe szkolenie które może zająć nawet pół roku czasu , jest zupełnie inna. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej są przeznaczone dla osób bezrobotnych , tak więc jeśli nie posiadamy statusu osoby bezrobotnej , a planujemy starać się o wyżej wymienione środki na pewno musimy roczpocząć starania o uzyskanie statusu osoby bezrobotnej – w tym celu musimy zarejestrować się w Urzędzie Pracy właściwym ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Samo otrzymanie statusu osoby bezrobotnej , po odstaniu w kolejce odpowiedniej liczby godzin jest właściwie formalnością. Po zapoznaniu się ze wszystkimi zasadami ubegania się o takie środki (każdy Urząd Pracy udziela takich środków na odrębnych zasadach) przyszedł czas na napisanie wniosku , który będzie oceniany punktowo przez komisję na zasadzie konkursu. W większości przypadków jest tak , że pieniędzy na dotacje jest zdecydowanie mniej niż chętnych aby je otrzymać , tak więc jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostaną przyznane tylko i wyłącznie najlepszym wnioskom – tak więc na pewno warto poświęcić określoną ilość czasu , tak aby nasz wniosek był maksymalnie dobry. Musimy również pamiętać o ocenie formalnej czyli trzeba zadbać o to aby nasz wniosek był zgodny ze wszystkimi wytycznymi zawartymi w regulaminie , oraz był parafowany we wszystkich wymaganych przez Urząd miejscach.

działalność gospodarcza szczecin

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>