Kapitał gwarancyjny

Minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego dla zakładu ubezpieczeń, który prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej wynosi:

– 1) dla działu I załącznika do ustawy: równowartość w złotych 800 000 euro,

– 2) dla działu II załącznika do ustawy:

– a) równowartość w złotych 300 000 euro dla każdej z grup: 1-8,16 i 18 wymienionych w załączniku do ustawy,

– b) równowartość w złotych 200 000 euro dla każdej z grup: 9 i 17 wymienionych w załączniku do ustawy,

– c) równowartość w złotych 400 000 euro dla każdej z grup: 10-13 i 15 wymienionych w załączniku do ustawy,

– d) równowartość w złotych 400 000 euro dla grupy 14 wymienionej w załączniku do ustawy, z następującym zastrzeżeniem: jeżeli udział zbioru składki przypisanej z tytułu ubezpieczeń ryzyk grupy 14 działu II, wymienionej w załączniku do ustawy, przekroczy 4% zbioru składki przypisanej z tytułu ubezpieczeń ryzyk pozostałych grup tego działu lub zbiór składki przypisanej z tytułu ubezpieczeń ryzyk grupy 14 działu II, wymienionej w załączniku do ustawy, w każdym z trzech ostatnich lat obrotowych przekroczy równowartość w złotych 2 500 000 euro, minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego powinna wówczas wynosić równowartość w złotych 1 400 000 euro.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>