Karty płątnicze powiązane z rachunkami walutowymi

Każda wypłata dokonywana przy użyciu karty jest rejestrowana automatycznie, a zapis bankomatu stanowi podstawę do obciążania rachunku oszczędnościowo-rozlicze- niowego klienta. Wysokość wypłat bankomatów jest ograniczona. Ustala się umowny limit wypłat oraz okres (cykl), w którym obowiązuje ten limit, np. tydzień. Wypłatę do wysokości zgodnej z przyznanym limitem można podejmować w danym cyklu jednorazowo lub częściami. Każdorazowa wypłata pomniejsza możliwą do wypłaty kwotę w danym cyklu. Ma to na celu zapobieganie ewentualnym wypłatom nie znajdującym pokrycia na koncie. Przyznany limit nie daje jednak podstawy do wypłat powodujących przekroczenie salda konta. Właściciel konta ponosi odpowiedzialność za wypłaty dokonywane za pomocą karty, w szczególności za przekroczenie salda konta.

Podobne karty płatnicze powiązane z rachunkami walutowymi ludności wprowadził Bank PEKAO S.A. W krajach zachodnich, między innymi w Wielkiej Brytanii, działają „automatyczne okienka kasowe” (Automated Teller Machinę Bankomaty wielo- -ATM). Są to urządzenia (bankomaty) wielofunkcyjne, prze- funkcyjne ATM znaczone do samoobsługi klientów. Zainstalowane w foyer banku lub na zewnątrz umożliwiają obsługę klientów przez całą dobę. Klient otrzymuje kartę identyfikacyjną z paskiem magnetycznym, na którym zakodowany jest numer znany tylko jemu. Uniemożliwia to użycie karty przez inną osobę w razie jej zgubienia. Użytkownik może w ten sposób podejmować gotówkę, dokonywać przelewów na inne rachunki, zasięgać informacji o stanie konta i ostatnich obrotach, a także deponować w ATM czeki i gotówkę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>