Kategorie ekzpozycji kredytowych

Bank ma możliwość przeniesienia danej ekspozycji kredytowej do kategorii o niższym stopniu ryzyka w następujących przypadkach:

– 1) po całkowitym spłaceniu wszystkich zaległych (zapadłych) rat kapitałowych i odsetkowych z tytułu pożyczek i kredytów konsumpcyjnych oraz należności od Skarbu Państwa -> do kategorii „normalne”,

– 2) zmiany warunków spłaty w wyniku podpisania nowych umów w odniesieniu do ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do kategorii pod obserwacji,

– 3) odzyskania przez dłużnika pełnej zdolności kredytowej mierzonej określonymi kategoriami, przy czym przeniesienie do kolejnej kategorii o niższym stopniu ryzyka może być dokonane nie wcześniej niż po trzech miesiącach terminowej obsługi zadłużenia od podpisania nowych umów.

Bank, kredyty zakwalifikowane do kategorii po obserwacją, poniżej standardu, wątpliwe i stracone ma obowiązek prezentować w podziale na:

– 1) ekspozycje kredytowe z zabezpieczonym ryzykiem, czyli takie na które posiada zabezpieczenia określone w pierwszej części załącznika nr 2 do rozporządzeni a74,

– 2) ekspozycje kredytowe z ograniczonym ryzykiem, czyli takie, na które bank ma ustanowione zabezpieczenie zamieszczone w drugiej części załącznika nr 2 do rozporządzenia75,

– 3) ekspozycje kredytowe pozostałe, takie które są zabezpieczone w inny sposób.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>