METODA RYCZAŁTOWA I AKTUARIALNA

– 2) metodę ryczałtową – polegającą na ustalaniu rezerwy zbiorczo dla całego portfela ubezpieczeń lub jego części, jako ustalonego procentu (wskaźnik ryczałtowy) składki lub wartości wypłaconych odszkodowań i świadczeń metoda ryczałtowa może być stosowana tylko wtedy, jeżeli wyniki uzyskane przy jej użyciu będą zbliżone do wyników uzyskiwanych przy użyciu metody indywidualnej wskaźnik ryczałtowy powinien być ustalany przy zachowaniu zasady ciągłości nieuzasadnione zmiany wielkości wskaźnika są niedopuszczalne,

– 3) metodą aktuarialną – polegającą na ustalaniu rezerwy przy zastosowaniu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki.

Zgodnie z § 40 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości przyjęte zasady tworzenia i metody ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych powinny być stosowane w sposób ciągły nieuzasadnione zmiany zasad i metod są niedopuszczalne.

W praktyce zakłady ubezpieczeń powinny posiadać regulaminy tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, zatwierdzone przez zarząd, z jednoznacznie określonym terminem wprowadzenia ich do stosowania.

Regulamin powinien określać również w jakich terminach są tworzone rezerwy, ich cykl, tryb opracowywania (jednostki organizacyjne, osoby odpowiedzialne), sposób zatwierdzania, specyfikację rodzajów ubezpieczeń objętych poszczególnymi metodami oraz określać algorytmy tworzenia poszczególnych rezerw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>