NOWE I ZMIENIONE DEFINICJE W RACHUNKOWOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

Zakłady ubezpieczeń są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości. Na podstawie delegacji zawartej w art. 28 ust. 10 oraz art. 81 ust. 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń.

Rozporządzenie to ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od 1 stycznia 2002 r., co oznacza, że poprzednie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli (Dz. U. Nr 140, poz. 791 z późniejszymi zmianami) wydane na podstawie art. 81 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości obowiązywało w okresie do sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2001 r.

Nowe rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości zasadniczo uwzględnia przepisy dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych spraw finansowych zakładów ubezpieczeń (91/674/EEC).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>