Operacja rozliczeniowa – dalszy ciąg

Osiągnięcie standardów europejskich w rozliczeniach bezgotówkowych wymaga wzbogacenia infrastruktury technicznej. Ostatnio podjęto działania mające na celu jej wzbogacenie przede wszystkim w zakresie organizowania powszechnej teletransmisji oraz kompleksowej informatyzacji oddziałów operacyjnych niektórych banków. Już obecnie w dużych aglomeracjach miejskich przeprowadza się rozliczenia między oddziałami różnych banków w jednym ośrodku rozliczeniowym. Powołane do życia przedsiębiorstwo TELBANK wiąże 17 takich ośrodków teletransmisją, dotyczącą na razie zbiorczych danych. Następnym krokiem będzie zorganizowanie powszechnej sieci teletransmisji bankowej łączącej wszystkie banki. Równolegle będzie wprowadzana kompleksowa komputeryzacja poszczególnych oddziałów operacyjnych banków w sposób umożliwiający włączenie ich w sieć teletransmisji. Umożliwi to wprowadzenie elektronicznego przelewu pieniądza, tworząc podstawy wdrożenia nowoczesnych technik bankowych.

Wiele oddziałów różnych banków posługuje się komputerami w niektórych rodzajach operacji. Konieczne jest jednak wprowadzenie systemu kompleksowego, który składa się z wielu modułów, jak moduł główny, moduł obsługi rachunków bankowych, moduł kredytowy, moduł kasowo-skar- bcowy itp. Moduły są wzajemnie powiązane, a operacja raz wprowadzona w dowolnym module automatycznie przekazywana jest do innych. Aktualizacja sald na rachunkach bankowych przebiega natychmiast, niezależnie od tego, w którym module wykonano operację zapewnia to szybką obsługę rozliczeń międzybankowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>