Praca kasjerów a dzisiejsze standardy

Wskazane jest, aby banki informowały się wzajemnie, a także informowały klientów o ukazaniu się falsyfikatów, podając szczegółowe cechy umożliwiające ich odróżnienie od oryginałów. Obowiązek taki ciąży przede wszystkim na NBP i jego oddziałach okręgowych. Niemniej zachodzi potrzeba organizacyjnego rozwiązania przepływu takich informacji między wszystkimi bankami. Ważną rolę mają do spełnienia w tym zakresie także środki masowego przekazu, informując społeczeństwo o ukazaniu się fałszywych znaków pieniężnych w danym rejonie kraju.

Praca kasjerów zastępowana jest w nowoczesnych bankach automatami nazywanymi bankomatami. W Polsce po- Bankomaty „PKO nad 70 bankomatów działało w 1992 r. przy większych od- Ekspres” działach PKO BP. Są one dostępne przeważnie z zewnątrz banku. Wypłata pieniędzy przez bankomat następuje po wprowadzeniu przez użytkownika karty identyfikacyjnej do automatu i wybraniu na klawiaturze znaku identyfikacyjnego (PIN) oraz podaniu wysokości żądanej kwoty. Szczegółowe zasady korzystania z bankomatów zawiera regulamin wydawania i używania kart bankowych. Służą one do doraźnych wypłat gotówki na terenie całego kraju w bankomatach „PKO Ekspres”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>