Rachunki pomocnicze

Rachunki pomocnicze mogą otwierać jednostki gospodarcze w innych bankach niż bank prowadzący rachunek bieżący. Operacje dokonywane za pośrednictwem rachunku pomocniczego zazwyczaj ograniczają się do ściśle określonych celów, jak wypłaty wynagrodzeń, wypłaty za skup produktów rolnych, zaliczki na wydatki administracyjno-gospodarcze itp. Otwarcie rachunku pomocniczego nie wymaga

Cyt. Ustawa Prawo bankowe…, art. 13. zgody banku prowadzącego rachunek bieżący jednostki gospodarczej. Może on w umowie o rachunek bieżący zastrzec obowiązek powiadamiania go przez klienta o otwarciu takiego rachunku w innym banku. Dotyczy to zwłaszcza klientów korzystających w danym banku z kredytów.

Rachunki lokat terminowych służą do przechowywania środków pieniężnych przez okres wynikający z umowy zawartej z bankiem (np. kilkumiesięczny, roczny). Korzystają z nich zazwyczaj przedsiębiorstwa obywające się bez pomocy kredytowej, lokując na nich wolne środki pieniężne. Zachęca je do tego wyższe oprocentowanie tych rachunków niż rachunków bieżących.

Rachunki bankowe są numerowane w jednolity sposób, a każdy rachunek ma numer składający się z trzech zasadniczych elementów:

– numeru oddziału banku,

– numeru porządkowego rachunku klienta,

-numeru konta syntetycznego i ewentualnie numeru subkonta {rozwinięcie analityczne w zależności od rodzaju rachunku). Np. 1603-801317-136-2.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>