Skup i sprzedaż walut część 2

Banknotów wycofywanych z obiegu banki z reguły nie skupują, lecz przyjmują do inkasa. Banki nie skupują, lecz przyjmują także do inkasa banknoty nadmiernie zużyte lub uszkodzone. Praktycznie zalicza się do tej kategorii banknoty, które wykazują brak 2/5 albo większej części banknotu, a także uszkodzone w stopniu, uniemożliwiającym stwierdzenie ich autentyczności, a także banknoty, których autentyczność nie budzi wątpliwości, ale są w stanie nie nadającym się do obiegu (np. banknoty przechowywane przez długi czas w wilgotnym miejscu).

Niektóre banki zagraniczne sporządzają albumy znaków pieniężnych do użytku swych oddziałów i agentów lub innych placówek. Albumy te są uzupełniane i zmieniane w miarę otrzymywania zawiadomień z zagranicy. Zawierają one reprodukcje fotograficzne pieniędzy papierowych, więc są przydatne dla sprawdzenia, czy zaoferowany do skupu banknot nie jest falsyfikatem, lecz ważnym pieniądzem obiegowym. Przy skupie pieniędzy banki są narażone na przyjęcie falsyfikatów, a podrabianie i przerabianie (podwyższanie nominału) pieniędzy jest doskonałe technicznie. Z tego względu kasjerzy powinni dokładnie zapoznać się z wyglądem autentycznych banknotów, by łatwiej mogli wykryć falsyfikaty.

Przy skupie i sprzedaży obcych walut banki stosują kursy publikowane w formie własnych tabel kursowych w lokalach bankowych i w prasie (zob. schemat 12). Stosownie do zarządzenia NBP kursy te mogły w 1993 r. odchylać się od kursów ogłoszonych przez NBP w granicach ±2%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>