Skup i sprzedaż walut

Banki mające uprawnienia do przeprowadzania operacji dewizowych, czyli tzw. banki dewizowe, mogą otwierać oddzielne kasy walutowe, w których skupują i sprzedają waluty obce, a często także zagraniczne czeki. Rozliczenia gotówkowe w walutach obcych ograniczają się głównie do obsługi turystów i osób podróżujących w celach zawodowych, a także do obsługi niektórych polskich jednostek uprawnionych do przyjmowania zapłaty w obcych walutach (np. hotele, restauracje, biura podróży).

Przedmiotem skupił i sprzedaży są przede wszystkim bilety bankowe (banknoty). Bilpn skupowany jest rzadziej częstd po niżsżym kursie. / g

Monety noszą zazwyczaj na stronie określanej jako przednia (avers) najczęściej nazwę państwa lub godło państwowe. Na stronie odwrotnej (revers) wybita jest wartość nominalna monety oraz motyw dekoracyjny. Wartość materiałów, z których bije się monety, jest zazwyczaj niższa od jej nominału. Obecnie na ogół nie ma monet złotych, mających charakter prawnego środka płatniczego. Wyjątkiem bywają monety okolicznościowe, przeznaczone na ogół dla numizmatyków. Niektóre polskie banki sprzedają numizmatykom także polskie monety złote i srebrne.

Nie wszystkie banknoty i monety są skupowane przez polskie banki, które mogą ograniczać się do zakupu dewiz (np. czeków) opiewających na określone waluty. Także ustawodawstwa niektórych państw ograniczają obieg swych pieniędzy do terenu kraju. Wówczas banknoty o ograniczonym obiegu banki zagraniczne przyjmują tylko w wyjątkowych przypadkach. Gdy banki emisyjne wycofują znaki pieniężne z obiegu, zawiadamiają o tym banki zagraniczne, a także oznaczają okres wymiany. W wielu krajach okres tej wymienialności nie jest ograniczony terminem, np. w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>