Trasant euroczeku

Ostatnio rozliczenia w podróżach zagranicznych można przeprowadzać za pomocą euroczeków. Banki zrzeszone w Eurocheque International zaopatrują swych klientów w karty gwarancyjne (identyfikacyjne) oraz blankiety czeków {zob. schemat 8), którymi mogą oni płacić w walucie kraju pobytu. Zaletą euroczeku jest możliwość używania go w podróży za granicą tak samo jak we własnym kraju. Za pomocą euroczeku można pobierać gotówkę w bankach 40 krajów, a także płacić za towary i usługi. Niektóre polskie przedsiębiorstwa handlowe i usługowe przyjmują euroczeki wystawiane w złotych na banki zagraniczne, które odstępują Bankowi PEKAO S.A. Euroczeki mogą być skupowane przez banki bezpośrednio od wystawców. Stosownie do umowy z Eurocheque International banki wypłacają pełną kwotę czeku, bez potrącania prowizji.

Trasant euroczeku legitymuje się kartą gwarancyjną i wystawia czek w złotych na kwotę nie wyższą obecnie (1993 r.) od 3 min złotych może on wystawić kilka czeków. Ponadto niezbędne jest zamieszczenie na odwrocie blankietu czekowego numeru przedkładanej równocześnie karty gwarancyjnej, a podpis trasanta i numer jego konta musi być zgodny z prezentowaną kartą gwarancyjną. Skup czeków zagranicznych, podróżniczych i innych wymaga od pracowników bankowych dobrego przygotowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>