Ustawa o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków

Podejmowane w przeszłości działania zmierzające do rozładowania zatorów płatniczych usuwały na ogół przyczyny wtórne .pozostawiając pierwotne, które wywoływały ponownie narastanie zatorów płatniczych. Dla ich znaczącego zmniejszenia konieczne jest usuwanie przyczyn pierwotnych. Wymaga to jednak stosowania bardziej radykalnych niż dotychczas metod postępowania. Wierzyciele i kredytujące banki powinny rygorystycznie dochodzić swych wierzytelności na majątku przedsiębiorstw, a przedsiębiorstwa niewypłacalne stawiać w stan upadłości.

Szanse takie daje od 1993 r. ustawa o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków4. Stworzyła ona szanse dla restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw wobec

– 3 Dz. U.. 1993, nr 18, poz. 82. banków, a także dla rozładowania zatorów płatniczych. W szczególności ma ona na celu stworzenie warunków rozwoju dla przedsiębiorstw efektywnych, przy eliminowaniu słabszych podmiotów gospodarczych, które nie rokują szans na dalsze samodzielne funkcjonowanie. Wprowadzono nowe instrumenty i procedury służące realizacji tych celów w formie bankowego postępowania ugodowego, publicznej sprzedaży wierzytelności bankowych oraz nabywania akcji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w zamian za wierzytelności. Proces sanacji będzie trwać kilka lat, wywołując stopniowe zmniejszanie pierwotnich przyczyn zatorów płatniczych. Będzie mu sprzyjać proces transformacji i pogłębiania się w naszej gospodarce stosunków rynkowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>