Wypłaty gotówkowe dokonywane są przez kasy dzienne banku

Wybór najwygodniejszej formy wpłat zależy od wielu okoliczności, jak godziny odprowadzania gotówki, odległości od banku itp. Najkorzystniejsze są wpłaty otwarte, gdyż bezpośrednie przeliczanie gotówki zapewnia wzajemną kontrolę i eliminuje pomyłki. Natomiast różnice powstające przy wpłatach zamkniętych wymagają często badań dla ustalenia odpowiedzialności osób wpłacających. Gdy dokonywanie wpłat otwartych jest niemożliwe, najwygodniejsze są skarbce nocne, które nie ograniczają wpłaty w czasie.

Wypłaty gotówkowe dokonywane są przez kasy dzienne banku. Przed podjęciem gotówki klient zgłasza się z dokumentem stanowiącym podstawę wypłaty, najczęściej czekiem gotówkowym (zob. s. 40) do dysponenta rozliczeń, który po sprawdzeniu dokumentu kieruje klienta do kasy. Banki stosują także inne dokumenty uprawniające do podejmowania gotówki (asygnaty kasowe). Na przykład równowartość w złotych skupionych walut i dewiz jest wypłacana na podstawie specjalnych dokumentów. Dysponent rozliczeń sprawdza czy dokument został prawidłowo wystawiony i czy ma pokrycie w środkach znajdujących się na rachunku bieżącym przedsiębiorstwa lub na odpowiednim rachunku danej jednostki {np. jednostki budżetowej). Procedura podejmowania gotówki bywa skomplikowana, ale przepisy bankowe chronią zarówno interesy banku jak i klienta. Wypłaty w bankach obsługujących ludność, gdzie operacje są zazwyczaj niższe kwotowo, kasjerzy obsługują klientów często bezpośrednio, bez udziału kontrolerów dyspozycji, np. wypłaty i wpłaty oszczędności w oddziałach PKO BP.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>