Zapisy księgowe

Zapisy (dowody) księgowe powinny być podpisane przynajmniej przez jedną osobę uprawnioną do tych czynności, a pod koniec dnia – przez uprawnioną osobę kontrolującą. Dowody księgowe powinny być przechowywane w formie plików odpowiadających poszczególnym dniom. Dopuszczalne jest przechowywanie dokumentacji w postaci mikrofilmów, pod warunkiem, że będą one poświadczone uprawnionym podpisem, a technika korzystania z nich zagwarantuje dostępność do wszystkich informacji. Szczególne zasady techniczne obowiązują dla dokumentacji zawartej w komputerach bankowych. Pytania kontrolne

– 1. Jakie akty normatywne i w jakim zakresie określają zasady umowy rachunku bankowego? Zob. s. 22.

– 2. Wymienić rodzaje i przeznaczenie rachunków bankowych. Zob. s. 23.

– 3. Jakie formalności obowiązują osoby prawne i fizyczne przy otwarciu rachunku bankowego? Zob. s. 24-25.

– 4. Kto może dysponować saldem rachunku bankowego? Zob. s. 25.

– 5. Jaki plan kont i dlaczego stosują w księgowości polskie banki? Zob. s. 31.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>