Karty płatnicze

Karty płatnicze przybierają różne formy, służące rozmaitym rozliczeniom bankowym i pozabankowym (np. w stacjach benzynowych, supermarketach). Bankowe karty kredytowe służą celom płatniczym, połączonym z możliwością zaciągania kredytu. Karta kredytowa danego banku informuje, że jej posiadaczowi otwarto kredyt, więc może on za jej okazaniem dokonywać zakupów w handlu lub dokonywać innych płatności, a należność jest regulowana wierzycielowi z jego rachunku bankowego. Często wierzyciel jest połączony z bankiem za pośrednictwem własnego terminalu, co umożliwia natychmiastową zapłatę w drodze teletransmisji. Karty kredytowe mogą być wielofunkcyjne, umożliwiające zarówno dokonanie bezgotówkowego przelewu, jak i podjęcie gotówki z bankomatu (zob. s. 70), czy otrzymanie wydruku z rachunku bankowego, a także upoważniają do korzystania z innych usług bankowych. W krajach rozwiniętych karty kredytowe skutecznie konkurują z obrotem czekowym, a ich zastosowanie systematycznie wzrasta.

Jako pierwszy w Polsce wprowadził karty płatnicze Bank PEKAO S.A. w postaci karty Visa, honorowanej przez 20 tysięcy banków na całym świecie, będących członkami organizacji (systemu rozliczeniowego) Visa International. W celu uzyskania karty Visa Banku PEKAO S.A. należy wpłacić na rachunek karty co najmniej 500 dolarów USA (część dolarowa) i 7 000 000 złotych (część w złotych) w zależności od miejsca dokonania płatności kartą pomniejsza się saldo w złotych (transakcja w Polsce) lub saldo dolarów w transakcjach w innym kraju. Ponadto należy zdeponować na rachunku w banku kwotę 2000 dolarów US.A., będącą kwotą gwarancyjną. Jest ona przeznaczona na pokrycie ewentualnych zobowiązań banku, wynikających z niezgodnego z regulaminem użycia karty kwota gwarancyjna jest również oprocentowana.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>