Oficjalne kursy falut i dewiz

W przytoczonej przykładowo tabeli kursów Banku Handlowego w Warszawie S.A. zamieszczono kursy obowiązujące w operacjach dewizowych oraz przy kupnie i sprzedaży pieniędzy zagranicznych (walut), a ponadto informacyjnie podano średni kurs NBP19. Poszczególne waluty są oznaczone numerem statystycznym (symbolem waluty) używanej w polskiej dokumentacji bankowej. Kursy kupna i sprzedaży

– 19 Kurs średni NBP (między kursem kupna a sprzedaży) stosuje się przy ustalaniu w walucie polskiej ( w złotych) równowartości należności i zobowiązań wyrażonych w obcych walutach kurs ten stosuje się w oficjalnej sprawozdawczości z obrotów w obcych walutach. pieniędzy zagranicznych bank stosuje w odpowiednich operacjach. Różnica między niższym kursem kupna a wyższym kursem sprzedaży stanowi niezbędne pokrycie dla bieżąco powstających różnic kursu poszczególnych walut, oprocentowania, utrzymywanego pogotowia kasowego w walutach obcych, kosztów transportu znaków pieniężnych, ich ubezpieczenia itp. Bank płaci przy kupnie bilonu kurs niższy

– 0 50% od kursu stosowanego przy kupnie banknotów, a w niektórych walutach bilonu w ogóle nie kupuje. Bank nie skupuje także banknotów z niektórych krajów, ograniczając się do zakupu dewiz w tych walutach.

Przytoczone wyżej oficjalne kursy walut i dewiz obowiązują jednostki gospodarcze i banki obsługujące obroty gospodarcze rozliczane w walutach obcych. Natomiast osoby fizyczne – obywatele polscy i turyści zagraniczni – mogą korzystać z usług kantorów wymiany. Stosownie do polskiego prawa dwizowego punkty kupna i sprzedaży walut obcych (czyli tzw. kantory) mogą prowadzić krajowe osoby fizyczne

– 1 prawne. Kantory mogą kupować po kursie rynkowym waluty obce od osób zagranicznych i krajowych nie będących podmiotami gospodarczymi i sprzedawać je tylko osobom krajowym, nie będącym podmiotami gospodarczymi. W obrotach tych stosują one kursy kształtujące się pod wpływem popytu i podaży, które mogą odchylać się od kursów oficjalnych. Niektóre banki dewizowe, na przykład PKO BP, obok obsługi zagranicznych obrotów gospodarczych, obsługują także ludność w prowadzonych kantorach wymiany. Stąd w oddziałach operacyjnych takich banków mogą być równolegle stosowane przy skupie i sprzedaży obcych walut dwa różne kursy, zależnie od rodzaju operacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>