Organizacja rozliczeń gotówkowych – kontynuacja

Wewnętrzne przepisy bankowe regulują w sposób drobiazgowy wszystkie czynności kasowo-skarbcowe. Przekazywanie pieniędzy do skarbca, przyjmowanie z kasy, ruch pieniądza między skarbcem a kasą, odbywa się komisyjnie i zawsze na podstawie dokumentów, przy równoczesnym sprawdzaniu przyjmowanych wartości. Tylko kasjer pracuje jednoosobowo i odpowiada osobiście za wypłacone i przyjęte do kasy wartości. Czynności kasjerów są ponadto kontrolowane przez księgowość. W wielu bankach (np. PKO BP) kasjerzy są bezpośrednio połączeni z komputerem, co zapewnia równoczesne księgowanie i wykonywanie operacji wpłat i wypłat.

Wpłaty gotówki mogą być dokonywane w różnej formie, przystosowanej do potrzeb wpłacających. Najprostszą operacją gotówkową jest dokonanie wpłaty do kasy dziennej banku, przy użyciu wypełnianych przez klienta tzw. dowodów wpłaty. Kasy wieczorowe uruchamiane są dla przyjmowania wpłat utargów przedsiębiorstw handlowych, gastronomicznych i innych, a pracują na tych samych zasadach co kasy dzienne, ale w godzinach wieczorowych. Mogą one przyjmować także tzw. wpłaty zamknięte w postaci zapakowanych pakietów. Są one liczone następnego dnia, a odprowadzający utargi w formie zamkniętej mogą być obecni przy przeliczaniu ich wpłat. Skarbce nocne są technicznym urządzeniem umożliwiającym wrzucenie standardowego woreczka z wpłatą przez specjalną wrzutnię do odpowiednio przystosowanego skarbca. Ponieważ otwory wrzutni znajdują się na zewnątrz banku, wrzutu można dokonywać o każdej porze. Skarbiec otwierany jest komisyjnie rano, a jego zawartość przelicza się w sortowni na zasadach wpłat zamkniętych. Za zawartość woreczków i pakietów ponosi odpowiedzialność jednostka dokonująca wpłaty w tej formie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>