Prawo bankowe a banki

O zapisach na rachunkach bankowych jego właściciel jest informowany za pomocą wyciągu z rachunku. Przy każdej zmianie stanu rachunku przedsiębiorstwo otrzymuje wyciąg przedstawiający dokonane księgowania i wysokość salda na początek i koniec dnia. Do wyciągu bank dołącza dowody w postaci odcinków poleceń przelewu właściciela rachunku, odcinków przelewów otrzymanych, dowody wpłat gotówkowych własnych lub osób trzecich itp. W celu utrzymania zgodności między zapisami na rachunkach bankowych a własną księgowością, posiadacz rachunku powinien na podstawie nadesłanego wyciągu z rachunku uzgadniać bieżące saldo. Wyciągi wraz z załącznikami bank wysyła pocztą w dniu ich sporządzenia. Na pisemne życzenie klienta bank może wydawać wyciągi upoważnionym pracownikom przedsiębiorstwa.

Stosownie do prawa bankowego banki mają obowiązek przestrzegania tajemnicy obrotów i stanów rachunków bankowych. Dlatego wyciąg z rachunku jest jedyną formą informowania klienta wyjątkowo można uzyskać po uprzednim wylegitymowaniu się informację ustną. Informacji telefonicznych o stanie rachunku bank z reguły nie udziela. Poza przedstawicielami przedsiębiorstwa do otrzymania informacji o stanie rachunku uprawnione są władze sądowe i prokuratorskie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>