Problem mechanicznego liczenia pieniędzy

Otwarty jest także problem mechanicznego liczenia pieniędzy papierowych w większych oddziałach banków. Jak wspomniano wyżej maszyny takie są znane i coraz częściej polskie banki stosują je do liczenia i sprawdzania liczby banknotów w paczkach, a także do liczenia banknotów luzem.

Znane są, choć nie stosowane w Polsce, maszyny sortujące banknoty w zależności od nominału czy stopnia zużycia, a także rozpoznające banknoty fałszywe. Natomiast liczenie bilonu w większych bankach było wykonywane przeważnie mechanicznie, ale obecnie obrót bilonem jest minimalny.

Przy przyjmowaniu wpłat banki są narażone na przyjęcie falsyfikatów banknotów krajowych i zagranicznych, a podrabianie i przerabianie pieniędzy jest często technicznie doskonałe. Z tego względu kasjerzy powinni zapoznać się do- Wykrywanie faisyfi- kładnie z wyglądem banknotów autentycznych, aby mogli kaów łatwiej wykryć falsyfikaty. Pracownicy wykonujący czynności kasowo-skarbcowe w bankach, a także kasjerzy przedsiębiorstw i instytucji, przyjmując wpłaty, powinni zwracać szczególną uwagę na wyższe nominały banknotów. Należy podkreślić, że wymienieni pracownicy ponoszą materialną odpowiedzialność za przyjęcie fałszywych znaków pieniężnych.

Podrabianie i przerabianie (podwyższanie nominału) banknotów na waluty krajowe i obce jest przestępstwem ściganym przez policję różnych państw i międzynarodową organizację ,,Interpol”. Pracownicy bankowi, a także kasjerzy przedsiębiorstw są zobowiązani do zatrzymania wpłaconych znaków pieniężnych, budzących zastrzeżenia co do ich autentyczności, oraz powiadomienia policji. W przypadku podejrzenia, że osoba przedkładająca sfałszowane znaki pieniężne wprowadza je do obiegu lub w innej formie współpracuje z fałszerzami, należy niezwłocznie wezwać funkcjonariuszy policji. Z zatrzymania fałszywych znaków sporządza się protokół, co dotyczy zarówno wpłat do kas, jak i wpłat zamkniętych liczonych w sortowniach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>