Uprawnienia dewizowe

Uprawnienia dewizowe nadaje bankom Prezes NBP w porozumieniu z Ministrem Finansów. Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy – Prawo dewizowe (Dz. U. nr 74, poz. 441, art. 24). gdyż w tych operacjach występuje zwiększone ryzyko. Podstawową czynnością przy skupie czeków jest skrupulatne zbadanie autentyczności czeku przez sprawdzenie podpisów, a w przypadku czeku podróżniczego także porównanie go z odpowiednim wzorem czeku. Poza tym konieczne jest sprawdzenie, czy czek nie wykazuje śladów fałszerstwa. Równie ważne jest sprawdzenie, czy osoba przedstawiająca czek do skupu jest jego prawnym posiadaczem. Konieczna jest tu ostrożność przy identyfikowaniu imienia i nazwiska wymienionego w czeku z imieniem i nazwiskiem jego posiadacza według dokumentu, którym on się legitymuje. Nie można jednak zapominać, że przez skup czeków zdobywa się dewizy, a nieuzasadniona odmowa opłacenia czeku przedstawionego przez cudzoziemca może postawić go w kłopotliwej sytuacji i spowodować reklamację banku zagranicznego.

Postęp w dziedzinie informatyki, zwłaszcza teletransmisji, stworzył warunki techniczne dla wprowadzenia nowoczesnych form rozliczeń. Nowy rodzaj operacji rozliczeniowych wiąże się z wykorzystaniem kart płatniczych, zwanych także kartami identyfikacyjnymi, kredytowymi, płatniczymi czy debetowymi, albo popularnie pieniądzem plastikowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>