Zakres sprawozdawczości banku

Sprawozdawczość w banku jest usystematyzowanym zbiorem wybranych informacji odnoszących się do określonego zagadnienia. Sprawozdawczość finansowa tworzona przez rachunkowość, wynikająca z przeszłej i obecnej działalności banku odnosi się do sytuacji finansowej i wyników działalności banku.

Celem sporządzania sprawozdania w banku jest prezentacja szerokiemu kręgowi odbiorców informacji o pozycji finansowej banku i jej zmianach, wypłacalności, zmienności stóp procentowych, ryzyku kredytowym, polityce pieniężnej, które są użyteczne do podejmowania decyzji.

Użyteczność informacji prezentowanych przez bank zarówno dla odbiorców zewnętrznych jak i wewnętrznych zależy od:

– jakości informacji, która wiąże się z rzetelnym i jasnym przedstawieniem w sprawozdaniu stanu i sytuacji finansowej banku,

– zapewnienia porównywalności zawartych w nich danych,

– istotności, czyli wpływu jaki informacje mogą mieć na podejmowane decyzje. Poza sprawozdaniem określonym ustawą banki sporządzają dla potrzeb

Narodowego Banku Polskiego1™ informacje finansowe będące zbiorem odpowiednio zestawionych danych w ujęciu liczbowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>