Akredytywa w obrocie krajowym – kontynuacja

Zamknięcie akredytywy następuje po upływie terminu ważności, po wyczerpaniu środków pieniężnych lub na polecenie dłużnika, jeśli zastrzegł to w warunkach akredytywy. Bank dostawcy zamyka akredytywę zazwyczaj w 3 dni po otrzymaniu polecenia z banku dłużnika. Zamknięcie akredytywy oznacza bezwzględne wstrzymanie wypłat.

Akredytywa jest metodą rozliczeń, która powinna znaleźć szersze zastosowanie w warunkach gospodarki rynkowej. W dotychczasowej praktyce uważano słusznie, że jest ona znacznie mniej wygodna od polecenia przelewu. Ponieważ jednak zapewniała dostawcom terminową zapłatę, stosowano ją prawie wyłącznie jako formę oddziaływania na opieszałych płatników. Obecnie żądanie od odbiorcy otwarcia akredytywy może być przedmiotem negocjacji towarzyszących zawarciu umowy kupna-sprzedaży.

Przeciwko stosowaniu akredytywy w obrocie krajowym przemawia pracochłonność, a co za tym idzie wyższy od polecenia przelewu koszt operacji. Wierzyciele-dostawcy uważają, że akredytywa ogranicza swobodę ruchu towarów, zmuszając do przystosowania terminów dostaw do okresu ważności akredytywy. Nie jest to jednak sprzeczne z interesem odbiorców. Ci natomiast narzekają na okresowe zamrożenie środków płynnych, co z kolei gwarantuje dostawcom natychmiastową zapłatę. Tak więc zdania są podzielone i zależą od punktu widzenia kontrahentów. Wydaje się, że akredytywa w obrotach krajowych może być przydatną formą rozliczeń w określonych transakcjach. Świadczy o tym jej znacznie większa popularność w obrotach zagranicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>