Forma mechanizowania rozliczeń gotówkowych ludności

W przeszłości brak mechanizacji liczenia bilonu sprawiał, że krążył on nieco innymi drogami niż pieniądz papierowy i tylko stosunkowo mała jego część powracała do banków. Zasady odprowadzania bilonu do banków zobowiązywały wpłacających do pakowania poszczególnych nominałów w rulony lub w worki. Kasjerzy przedsiębiorstw, broniąc się przed absorbującymi czynnościami, bardzo często wypłacali ludności bilon, aby odprowadzać do banków tylko pieniądz papierowy. Bilon krążył więc między kasami przedsiębiorstw handlowych i usługowych a ludnością, co samo w sobie było korzystne, ale do wypłat wynagrodzeń pobierano bilon z banku, systematycznie zasilając nim rynek. W rezultacie w obiegu znajdowała się nadmierna ilość bilonu,utrudniając rozliczenia.

Formą mechanizowania rozliczeń gotówkowych ludności jest stosowanie automatów. Najpopularniejsze z nich to automaty telefoniczne, czy wycofane z użycia automaty do sprzedaży biletów kolejowych. Konieczność oszczędzania pracy żywej zmusi do stosowania w przyszłości automatycznych „kasjerów” i to w szerokim zakresie, na przykład do sprzedaży różnych biletów, druków, znaczków pocztowych i skarbowych, a także do wprowadzania ich w handlu wewnętrznym, gastronomii itp. Konieczne jest także zaprojektowanie i wypróbowanie różnych typów automatów oraz zorganizowanie ich produkcji w skali krajowej. Brak postępu w tej dziedzinie był dotychczas kompensowany dużą podażą rąk do pracy. Jednak wysoki koszt ręcznego liczenia pieniędzy zmusza do oszczędzania pracy żywej i zastępowania jej maszynami, co w dziedzinie rozliczeń gotówkowych jest stosunkowo łatwe do zrealizowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>