Masowość operacji rozliczeniowych

Operacje rozliczeniowe przebiegają za pośrednictwem oddziałów operacyjnych różnych banków powiązanych wspólną organizacją rozliczeń. Pozwala im to współdziałać w świadczeniu usług zarówno klientom jak i sobie nawzajem, a także obniża koszty obsługi. Wzajemne zastępowanie się i pośredniczenie w rozliczeniach pieniężnych pozwala bowiem obsłużyć je mniejszą liczbą pracowników, przy skromniejszej sieci terenowej placówek bankowych.

Masowość operacji rozliczeniowych pociąga za sobą znaczne nakłady pracy i materiałowe, które obciążają nie tylko banki i instytucje finansowe, ale wszystkich uczestników rozliczeń. Stąd istotne znaczenie ma wybór odpowiednich form rozliczeń. Przesłankami wyboru są koszty operacji rozliczeniowej w zestawieniu z bezpieczeństwem, sprawnością i szybkością rozliczeń. Pełna ocena kosztów różnych form rozliczeń wymaga ich analizowania zarówno w bankach jak i w rozliczających się jednostkach, ponieważ występuje zjawisko przerzucania kosztów operacji pomiędzy uczestnikami rozliczeń. Wybór formy jest jeszcze ograniczony techniczno- -operacyjnymi możliwościami banków, ale istniejące formy rozliczeń mogą w różnym stopniu zabezpieczać interesy kontrahentów. Wybór formy rozliczenia może być przedmiotem negocjacji towarzyszących negocjacjom handlowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>