Obsługa operacyjna jednostek gospodarczych

Z NBP wyodrębniono bezpośrednią obsługę operacyjną jednostek gospodarczych, tworząc 9 banków kredytowych (komercyjnych), będących obecnie jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa. Mają one charakter uniwersalny, co oznacza,że mogą wykonywać wszystkie czynności przewidziane prawem bankowym. W podobnym kierunku zmierza Powszechna Kasa Oszczędności – Bank Państwowy, chociaż nadal jest uważana przede wszystkim za bank ludności. Bank Handlowy w Warszawie S.A., Polska Kasa Opieki S.A. oraz Bank Rozwoju Eksportu S.A. specjalizują się w obsłudze obrotów zagranicznych, chociaż w pewnym zakresie prowadzą obsługę krajową. Operacje walutowo-dewizowe mogą być wykonywane także przez inne banki, którym przyznano uprawnienia dewizowe. Bank Gospodarki Żywnościowej specjalizuje się w obsłudze rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego3. BGŻ tradycyjnie współpracuje z

– 3 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U.1989, nr 4, poz. 22).

– 3 BGŻ, będący bankiem państwowo-spółdzielczym, będzie wkrótce przekształcony w spółkę akcyjną. bankami spółdzielczymi, będącymi samodzielnymi bankami, a wiele z nich ma ponad stuletnią tradycję w działalności bankowej. Od 1990 r. powstawały banki w formie spółek akcyjnych,w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Obecnie działa w Polsce około 100 banków oraz około 1670 banków spółdzielczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>