Pełne opakowania banknotów

Pełne opakowania banknotów (po 100 i 1000 odcinków)17 są wypłacane bez przeliczania ich zawartości. Kasjer liczy tylko opakowania i pojedyncze banknoty oraz monety. Natomiast klient ma obowiązek przeliczenia przy odbiorze całości wypłaty (także wewnątrz opakowań). Jeżeli ze względów technicznych (duże wypłaty) jest to niemożliwe, klient ma prawo żądać delegowania pracownika banku, aby w jego obecności dokładnie sprawdzić otrzymaną gotówkę. W opra- ktyce klienci nie przeliczają zawartości pełnych opakowań (wiązek, paczek itp.), ponieważ mają całkowite zaufanie do swego banku. W nowoczesnych bankach czynności liczenia banknotów wykonują maszyny do liczenia i weryfikacji liczby

– 17 Sto odcinków banknotów zawiera „paczka”, a 10 paczek „wiązka”. Monety pakuje się w woreczki lub „rulony”. banknotów w paczkach oraz do liczenia banknotów luzem. Są także maszyny sortujące banknoty w zależności od nominału i stopnia zużycia, a także rozpoznające banknoty fałszywe.

W przededniu denominacji złotego (zob. rozdz. 1.1.2) wypada rozważyć okoliczności, które będą towarzyszyć wprowadzaniu do obrotu bilonu. Czynności techniczne banków i większych jednostek uspołecznionych towarzyszące rozliczeniom gotówkowym, zwłaszcza bilonem, są pracochłonne i absorbują pracę wielu kasjerów, sprzedawców itp. Z drugiej strony nadają się one do prostej nawet mechanizacji, znacznie ograniczającej nakłady pracy żywej. Oddziały banków i większe przedsiębiorstwa handlowe, usługowe itp., do których ludność wpłaca bilon, powinny być wyposażone w maszyny do liczenia bilonu. Maszyny takie są znane i były stosowane w NBP. Wydaje się konieczne zainicjowanie krajowej produkcji przemysłowej tych nieskomplikowanych maszyn, przynajmniej w dwóch wersjach: uproszczonej i wieloczynnościowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>