Podatek od towarów i usług

Zakłady ubezpieczeń prowadzą działalność zwolnioną z VAT zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

W związku z powyższym podatek naliczony wykazywany jest przez zakłady ubezpieczeń jako koszt uzyskania przychodu – faktury są księgowane w koszty w wartości brutto. Zobowiązania z tytułu VAT w zakładach ubezpieczeń mogą wystąpić z tytułu:

– wynajmowania nieruchomości będących lokatami,

– darowizn,

– przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy,

– importu usług,

– oraz budzące największe kontrowersje opodatkowanie VAT-em sprzedaży odzysków ubezpieczeniowych.

Poprzednie, niekorzystne dla ubezpieczycieli ustalenia kontroli skarbowych spowodowały zmianę ustawy o działalności ubezpieczeniowej, poprzez zdefiniowanie – co jest działalnością ubezpieczeniową.

W opinii Ministerstwa Finansów, sprzedaż przez zakłady ubezpieczeń mienia przejętego na podstawie umowy ubezpieczenia powinna być traktowana jako czynność odrębna od zawarcia umowy ubezpieczeniowej i nie jest objęta zakresem zwolnienia przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy o VAT. Zasadą zaś jest, że wszystkie towary i usługi nie wymienione w odpowiednich załącznikach ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym jako objęte obniżoną stawką lub zwolnieniem od podatku VAT (z wyjątkiem eksportu towarów i usług) opodatkowane są stawką 22%. Uregulowania wskazujące, iż do czynności ubezpieczeniowych należy zaliczyć przejmowanie i zbywanie przedmiotów lub praw nabytych przez zakład ubezpieczeń w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej, nie mają według Ministerstwa, wpływu na rozliczenia podatkowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>