Category O biznesie

Metody konsolidacji

Zgodnie z § 51 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości dane jednostki zależnej prowadzącej działalność ubezpieczeniową konsoliduje się metodą konsolidacji pełnej.

Więcej

Zasady rachunkowości banku

– Do drugiej grupy czynności bankowych zaliczane są następujące czynności:

– 1) udzielanie pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich,

Więcej