TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH

– I. Składki (1-2-3+4)

– 1. Składki przypisane brutto

– 2. Udział reasekuratorów w składce przypisanej

– 3. Zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto

– 4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek

– II. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat

– III. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym

– IV. Odszkodowania i świadczenia (1+2)

– 1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym

– 1.1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

– 1.2. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych

– 2. Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym

– 2.1. Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto

– 2.2. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia

– V. Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym

– 1. Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto

– 2. Udział reasekuratorów w zmianie stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

– VI. Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw

– VII. Koszty działalności ubezpieczeniowej

– 1. Koszty akwizycji

– 1.1. W tym zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji

– 2. Koszty administracyjne

– 3. Prowizje reasekuracyjne i udział w zyskach reasekuratorów VÜLPozostale koszty techniczne na udziale własnym

– IX. Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka)

– X. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>